สถาบันที่ให้บริการ eduroam

การใช้งาน eduroam สำหรับนักศึกษาและบุคคลากรเมื่อเดินทางไปสถาบันอื่น

สถาบันที่ให้บริการ eduroam ในประเทศไทย

เว็บไซต์ผู้ประสานงานในระดับภูมิภาค

เว็บไซต์ผู้ประสานงานในเอเชียแปซิฟิก

สถานศึกษาในประเทศไทยที่สามารถใช้งาน eduroam ได้

ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้เข้าร่วมการเชื่อมต่อ eduroam th จำนวน 60แห่ง ได้แก่
 1. สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ,กรุงเทพมหานคร
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ,กรุงเทพมหานคร
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,เชียงใหม่
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ปทุมธานี
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ,เลย
 6. มหาวิทยาลัยนครพนม ,นครพนม
 7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,กรุงเทพมหานคร
 8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ขอนแก่น
 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สงขลา
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ,นครราชสีมา
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,กรุงเทพมหานคร
 12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,กรุงเทพมหานคร
 13. มหาวิทยาลัยศิลปากร ,นครปฐม
 14. มหาวิทยาลัยบูรพา ,ชลบุรี
 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,กรุงเทพมหานคร
 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ,พระนครศรีอยุธยา
 17. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,เชียงราย
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,กรุงเทพมหานคร
 19. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,มหาสารคาม
 20. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,อุบลราชธานี
 21. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ,กรุงเทพมหานคร
 22. มหาวิทยาลัยนเรศวร ,พิษณุโลก
 23. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,กรุงเทพมหานคร
 24. สภากาชาดไทย (ในนามของวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย) ,กรุงเทพมหานคร
 25. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ,พิษณุโลก
 26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ,ลพบุรี
 27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ,นครปฐม
 28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,เชียงใหม่
 29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ,ชลบุรี
 30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ปทุมธานี
 31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,สงขลา
 32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ,กรุงเทพมหานคร
 33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,นครราชสีมา
 34. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,บุรีรัมย์
 35. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,เชียงราย
 36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,พระนครศรีอยุธยา
 37. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,กรุงเทพมหานคร
 38. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ,ปทุมธานี
 39. มหาวิทยาลัยทักษิณ ,สงขลา
 40. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ,จันทบุรี
 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ,สกลนคร
 42. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ,ภูเก็ต
 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ,เพชรบูรณ์
 44. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,อุดรธานี
 45. มหาวิทยาลัยพะเยา ,พะเยา
 46. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ,กรุงเทพมหานคร
 47. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,กรุงเทพมหานคร
 48. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,เชียงใหม่
 49. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ,ยะลา
 50. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ,ปทุมธานี
 51. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ,อุตรดิตถ์
 52. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,กรุงเทพมหานคร
 53. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ,กรุงเทพมหานคร
 54. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ,นครสวรรค์
 55. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ,กาญจนบุรี
 56. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ,มหาสารคาม
 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ,เพชรบุรี
 58. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,กรุงเทพมหานคร
 59. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,นนทบุรี
 60. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ,สุราษฎร์ธานี

สถานศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam

ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อ eduroam th จำนวน 11 แห่ง ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ,สงขลา
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ,อุบลราชธานี
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ,ลำปาง
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ,ชัยภูมิ
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,เชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ,ร้อยเอ็ด
 7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,นครศรีธรรมราช
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ,นครปฐม
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ,สุรินทร์
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ,กำแพงเพชร
 11. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ,กรุงเทพมหานคร

สถานศึกษาในต่างประเทศที่สามารถใช้งาน eduroam ได้

      สามารถดูได้จากแผนภาพนี้

       

Andorra, Argentina, ArmeniaAustraliaAustria, Azerbaijan, BelarusBelgiumBrazilBulgaria,CanadaChile, Colombia, Costa Rica, CroatiaCyprusCzech RepublicDenmark, Ecuador, Estonia,FinlandFranceGermanyGreeceHong KongHungaryIcelandIrelandIsraelItalyJapan, Kazakhstan, KenyaKorea, Kyrgyzstan, LatviaLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMalta, Mexico, MoldovaMontenegroMoroccoThe NetherlandsNew ZealandNorwayPeruPoland,PortugalRomaniaRussiaSerbiaSingaporeSloveniaSlovakiaSouth AfricaSpainSweden,SwitzerlandRepublic of ChinaThailandTurkeyUnited KingdomUnited States of America

Print

การใช้งาน eduroam

การใช้งาน eduroam
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ เนื่องจากสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่าย SRU WiFi ได้อยู่แล้ว การเข้าเข้าใช้เครือข่าย eduroam มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA (Wi-Fi Protected Access) และ EAP (Extensible Authentication Protocol) ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานเครือข่ายด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่หน่วยงานนั้นเป็นสมาชิกของ eduroam ซึ่งสามารถสืบค้นรายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก eduroam-th ได้จาก eduroam.uni.net.th หรือเว็บไซต์ผู้ประสานงานเครือข่าย eduroam ของแต่ละประเทศภูมิภาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

การใช้งาน eduroam สำหรับนักศึกษาและบุคลากรเมื่อไปเยือนสถาบันอื่น
นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เข้าร่วม ผ่าน ssid eduroam ยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งานีเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่หน่วยงานนผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด สามารถสืบค้นรายชื่อสถาบันที่ให้บริการเครือข่าย eduroam ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (eduroam.uni.net.th)

แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam

การตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งาน eduroam (การตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งาน eduroam)

Print

เกี่ยวกับ eduroam

เกี่ยวกับ eduroam
eduroam เริ่มต้นขึ้นในปี 2546 จากการสาธิตความเป็นไปได้สำหรับการให้บริการงานเครือข่ายโรมมิ่งข้ามเครือข่าย โดยการใช้มาตรฐาน 802.1x ทำงานร่วมกับ Radius Server ของแต่ละสถาบันเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและนักวิจัยจากสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ โปรตุเกส โครเอเชีย และ สหราชอาณาจักร

สำหรับ eduroam ในประเทศไทยมีการให้บริการครั้งแรกในงาน Asia-Pacific Advanced Network (APAN) ครั้งที่ 33 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย โดยมีสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand :NRO)

eduroam ทำงานอย่างไร?

eduroam มีการทำงานบนพื้นฐานของมาตรฐาน 802.1x ร่วมกับกลุ่มของ RADIUS proxy server ซึ่งมีการจัดกลุ่มตามลำดับชั้น

โดย RADIUS server แต่ละตัวจะทำหน้าที่ในกาส่งต่อข้อมูลการยืนตัวบุคคลจากเครือข่ายผู้ให้บริการ (Service Provider) ไปยังเครือข่ายต้นสังกัดของผู้ใช้งานเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้

Print